Obchodní podmínky provozovatele obchodu    

http://www.hloubkova-hygiena.cz


Marie Potyšová – dále jen Prodávající

Sokolovská 215

190 00 Praha 9

IČ: 41745752

mobil: +420 722 301 440

e-mail: info@hloubkova-hygiena.cz

 

Obchodní podmínky

•Obchodní podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej zboží nabízeného internetovým obchodem  -  www.hloubkova-hygiena.cz

•Ceny objednaného zboží jsou konečné, včetně DPH a jsou platné do doby zaslání zboží zákazníkovi

•Prodávající se zavazuje řádně informovat zákazníka o vlastnostech prodávaného zboží, o způsobu  

  použití a údržby.

•Prodávající si vyhrazuje právo požadovat uhrazení platby za zboží předem na běžný účet v případech, kdy cena objednaného zboží je příliš nízká. Prodávající vždy na tuto skutečnost upozorní kupujícího emailem a poskytne mu potřebné informace k provedení platby.

•Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případech, že objednané zboží není dostupné skladem; zákazník nemá zájem provést požadovanou platbu předem na účet prodejce; údaje vyplněné zákazníkem jsou nepravdivé či neúplné; osobní údaje vyplněné zákazníkem v objednávce jsou zpochybnitelné a vykazují známky zneužití systému prodejce; zákazník o závazně objednané zboží projeví nezájem.

•Prodávající si vyhrazuje právo zamezit přístup zobrazení internetového obchodu zákazníkům, kteří:

◦závažným způsobem porušili obchodní podmínky, či svým jednáním způsobili prodejci prokazatelnou škodu nebo

◦prokazatelně zneužívají programových funkcí internetového obchodu, nebo emailových adres prodejce.

•Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí přesně odpovídat skutečnosti (barva, stíny fotografií atd..

Objednávání zboží

Objednat zboží lze prostřednictvím internetového obchodu, popř. mailem, písemně nebo telefonicky.

Objednávka je pro obě strany závazná. Zákazník může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení do svého profilu.

Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, neboť výrobce přestal objednané zboží dodávat. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění (kupující s prodávajícím vždy dojedná dodatečné podmínky plnění).

Dodací lhůty

Nabízené zboží je ve skladu Prodávajícího a je odesíláno nejpozději do dvou pracovních dnů. Je předáno přepravci a ten zboží dodá kupujícímu v nejkratším možném termínu.

Zboží, které si zákazník objedná, je dodáno ihned, jakmile je Prodávajícímu doručeno od výrobce, Vědecko-provozní laboratoře LN-Kosmetika.

Pokud není možné zboží odeslat, oznámí to Prodávající kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů.

Tento článek se vztahuje na nákup zboží uskutečněný prostřednictvím e-shopu  - Hloubkova-hygiena.cz

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu dle § 53 odst. 6 a 7 Občanského zákoníku v platném znění 367/2000 Sb. a to do 14 dnů od převzetí.

Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího na e-mailovou adresu drycosmetics@gmail.com, doručit zboží (obyčejným nikoliv dobírkovým balíkem) na vlastní náklady, prostřednictvím České pošty, na adresu prodávajícího a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že tato lhůta nebude dodržena, nelze již od smlouvy odstoupit.

Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů, faktur, dodacích listů a návodů.

Peníze budou vráceny na běžný účet kupujícího vedeného v České republice.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Splatnost vrácené částky je stanovena na 30 dnů od doručení zboží na adresu prodávajícího.

Rozhodné právo

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.

Případné spory smluvních stran budou přednostně řešeny smírnou cestou. Pokud se nepodaří spor takto vyřešit, bude jej rozhodovat příslušný soud podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu v platném znění.

Smluvní vztah se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění 367/2000 Sb., je-li Zákazníkem podnikatel, řídí se vztah zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.

Ustanovení Obchodních podmínek se nevztahuje na osoby - podnikatele ve smyslu § 2 z.č. 513/1991 Sb. a § 52, odst.3 z.č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 367/2000 Sb.

Prohlášení o zpracování osobních údajů:

Provozovatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží pouze a především pro usnadnění objednávek zákazníků.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě a jsou chráněny.

Údaje, které provozovatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení ke svému účtu. 

Kategorie

Košík  

Žádné zboží

Celkem 0,00 Kč

K pokladně

Přirozená krása není mýtus