Radiace? Chraňte se!

Mírná hladina radiace byla věrným průvodcem člověka po celou dobu jeho existence. Jsme neustále vystaveni působení záření slunce, na povrch země vystupují zdroje radonu. Jde o nepatrné dávky, kterým se lidstvo už dávno přizpůsobilo, a které stimulovaly změny DNA, které byly využity v procesu evoluce a působily na pestrost genetického materiálu pro přirozený výběr druhů. Výsledkem výběru druhů vznikly ještě lepší varianty genotypu a vnějších znaků.

                         

Lidský faktor a radiace

Tak tomu bylo až do doby, kdy člověk svou činností zapříčiňuje zvýšenou hladinu radiace na planetě. Zbytková radiační toxicita působí na změny DNA člověka. Protože pouze malá část těchto změn je použitelná v evoluci, dochází k ovlivnění jemného mechanizmu přirozené regulace. A v důsledku toho, může dojít k oslabení genetického zdraví člověka. Zvýšené procento výskytu rakoviny, imunosupresivní stavy, vrozené vady – to vše může způsobit zvýšená radioaktivita.

 

Fukušima 1 – pouhá část atomové energie na planetě.

Ještě před krátkou dobou jsme se příliš nezamýšlely nad možným nebezpečím, které je v naší blízkosti – o atomových reaktorech, kterých je na naší planetě více než 450! Přírodní katastrofa v Japonsku uvolnila tuny radiace, která otravuje vodu, půdu i atmosféru Země. Důsledky vniknutí radiace do atmosféry mohou být velice negativní a není známo, jaké změny může přinést.

 

Ochrana kůže v první řadě!

Protože účelem kůže je chránit organizmus a maximálně snížit riziko jeho možného poškození, je důležité se o ni dobře starat. Závisí na tom naše zdraví a dokonce i život! Správná péče o kůži může být ne jen příjemná, ale je i nezbytnou podmínkou pro přežití.

Kůže se setkává se znečištěním z prostředí, nepohodou počasí a chemickými prostředky. Nečistoty, bakterie, škodlivé látky i radioaktivní částice z okolí nejprve narazí na bariéru, naší kůži. Na jejích obranných schopnostech tedy závisí zdraví našeho organizmu!

 

Příroda nás chrání před radiací!

Vyvstává otázka: Jak se před vlivem zvýšené radiace chránit? Moudrá příroda má na tuto otázku odpověď a má své prostředky jak z organizmu vyvést škodlivé látky včetně radioaktivních částic. Odedávna se pro léčení a odvádění nečistot z organizmu používaly bahenní koupele. A už několik desítek let se tato metoda používá i pro rehabilitaci lidí zasažených radiací. Yonty, obsažené v minerálech, proniknou do kůže, naváží na sebe a vynesou na povrch přebytky kalcia, těžkých kovů a radioaktivních částic, odkud se prostě spláchnou vodou.

Zeolit – osvědčená ochrana před radiotoxiny

Před více než 25 lety při výbuchu atomové elektrárny v Černobylu byl první ochranou před šířením radiace použit hlavně přírodní minerál zeolit.

Zeolit – přírodní minerál vulkanického původu, který má výrazné schopnosti výměny yontů a absorbce. Zajišťuje odvádění toxických produktů metabolizmu, plynů, radionulidů a dalších škodlivých látek hromadících se v organizmu.

Výzkumy vědců novosibiřské  Akademie, které proběhly v letech 1986 – 1989, prokázaly, že aktivní používání zeolitu jak na kůži tak i vnitřně, výrazně snížilo poškození kůže, tkání i orgánů u lidí, kteří se zúčastnili likvidace následků výbuchu atomové elektrárny v Černobylu. Unikátní vlastnosti zeolitu, který na sebe fixuje radioaktivní záření, napomáhají rychlému a kvalitnímu odvedení toxínů z jakéhokoli živého organizmu a stabilizují životně důležité procesy.

 

Hloubková hygiena je aktuální jako nikdy dříve!

                                                                       
Základem produktů „Tajemství Krásy“ je zeolit. Svými mimořádnými imunnomodulujícími a ionto-výměnnými vlastnostmi, tento základ kosmetiky zabezpečuje  ne jen rychlý, ale i narůstající a prodlužující se efekt. A navíc zesiluje působení rostlinných komponentů obsažených ve složení což umožňuje výrazné zvýšení obranyschopnosti kůže a ozdravění tkání organizmu. Kůra použití Litokomplexu je srovnatelná s lázeňským léčením bahnem: odvádí přes kůži toxiny, těžké kovy a radionuklidy nahromaděné v organizmu. Kromě toho, Litokomplex stimuluje imunitní systém, tím, že pomáhá přirozené obraně organizmu před škodlivými důsledky působení radiace. Ještě jednou zvláštností litokomplexu je jeho schopnost očišťovat kůži a připravit ji pro použití  dalších výživovacích a léčebných prostředků. Například předběžné ošetření litokomplexem zesiluje propustnost kůže pro aktivní látky zábalů z laminárie (mořské řasy) použité v boji s důsledky radioaktivního záření. 

Když řešíme problém, který má analogii v přírodě, je užitečné obrátit pozornost na řešení, která sama příroda nabízí. Koupele s Litofytosolí, bohatou na přírodní soli a  stopové prvky, která má výrazné očišťující vlastnosti, poskytuje hlubokou detoxikaci a z organizmu odvádí nečistoty a toxiny přes kůži. Očištění kůže litokomplexem, použití  Litofytosoli, používání Litofytočajů obohacených zeolitem, je přirozené a účinné, nemá vedlejší účinky a je aktivní, stejně jako vše co nám poskytuje sama příroda.

Všechno živé na Zemi má své vlastní způsoby obnovování. Zvíře ví, kterou rostlinu potřebuje, aby se uzdravilo, polámané stromy rychle obrůstají pevnou kůrou, rezervoáry vody se očišťují díky vodním pramenům a bouřím.  Příroda se postarala i o člověka a nabízí mu prostředky schopné rychle obnovit zdraví a krásu!
 
Specialisté laboratoře „LN-Cosmetics“ shromáždili unikátní přírodní složky v kosmetických kompozicích, abyste Vy, v jakýchkoli podmínkách mohli zůstat zdravými a krásnými. 2011-04-05

Kategorie

Košík  

Žádné zboží

Celkem 0,00 Kč

K pokladně

Přirozená krása není mýtus