Důležitost detoxikace organizmu

V důsledku nedostatku informovanosti je hygiena těla, v současné době v běžné populaci, naprosto nepochopena a podceňována. Za hygienu, je totiž považováno omývání povrchu těla.

Hygienu je třeba chápat jako pravidelné očišťování orgánů a systémů těla. To je, zbavit tělo toxinů, těžkých kovů, kyselých iontů kalcia a vodíku, odpadních produktů metabolizmu vlastních buněk organizmu, a také metabolických produktů plísní, bakterií a parazitů. A v neposlední řadě také nahromaděných chemikálií, které do těla pronikly skrze kůži, dýcháním a s potravou.  

Velice důležitou součástí skutečné hygieny je tedy také očišťování střev, ledvin, jater a dalších orgánů, které vždy vede ke skvělým výsledkům, jakých nikdy nemůže být dosaženo pomocí chemických léků. Očištěním doslova „omlazujeme“ libovolný orgán a vracíme mu tak možnost pracovat lépe a v plné síle. To prakticky znamená, že v 60ti letech je možno pomocí různých očišťujících procedur dosáhnout toho, že jakýkoli orgán může pracovat tak, jak pracoval před 15-20ti lety. V současné době jsou známy způsoby očištění a detoxikace pro téměř všechny orgány a funkční systémy organizmu.

                                               

Důležitost stavu kůže při detoxikaci organizmu

Během jakéhokoli typu detoxikace organizmu získávají jednotlivé buňky sílu zbavovat se nežádoucích látek. Tyto nežádoucí látky nejprve pronikají do mezibuněčného prostoru, odkud jsou sbírány lymfatickým systémem a vedeny do krevního oběhu. Dále jsou zpracovávány jednotlivými orgány zodpovědnými za jejich odstranění z organizmu. Největším z těchto orgánů je kůže!

Kůže je největším orgánem odvádějícím toxiny a je zároveň největším orgánem lidského těla. Během výzkumů bylo prokázáno, že plně funkční kůže vyloučí z organizmu 3,5krát více jedovatých látek, než vylučují ledviny a střeva dohromady. Ukázalo se tedy, že kůže hraje při detoxikaci organizmu klíčovou úlohu. Proto je velice nutné, aby kůže byla v dobrém stavu.

Zvláště v průběhu detoxikace organizmu či některého způsobu likvidování plísní, virů, bakterií nebo parazitů z těla, je nezbytné, aby kůže fungovala na 100%. Pokud tomu tak není, ostatní orgány jsou v průběhu detoxikace nadměrně zatěžovány, protože automaticky přebírají i práci, kterou v celém systému má zajišťovat kůže, zanášejí se  a nepracují efektivně. To se v krajním případě může projevit nevolností, bolestí, dušností, únavou, sníženým vědomím, neschopností se soustředit a dalšími příznaky otravy. Při dostatečné průchodnosti kůže k těmto projevům nedochází nebo jsou značně zmírněny.

Ať volíte kterýkoli typ detoxikace svého těla či jednotlivého orgánu, mějte vždy na paměti důležitost Hloubkové hygieny kůže. Vaše úsilí zbavit svůj organizmus vnitřních nepřátel bude daleko úspěšnější a jeho výsledky budou trvalejší.

Kategorie

Košík  

Žádné zboží

Celkem 0,00 Kč

K pokladně

Přirozená krása není mýtus