Obchodní podmínky

srp, 23 2023

Preambule

Vítáme vás na webových stránkách hloubkova-hygiena.cz, které jsou provozovány Martinou Královou, se sídlem na adrese Masarykova 410/32, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Tyto obchodní podmínky řídí vztah mezi provozovatelem webu a jeho uživateli a poskytují právní rámec pro využívání služeb a obsahu našich webových stránek. Je důležité, abyste si pečlivě přečetli celé znění obchodních podmínek a byli si vědomi práv a povinností, které z provozu a užívání našich služeb vyplývají. Užitím jakékoli části našeho webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, je vaším právem nepoužívat naše služby a opustit naše stránky.

Definice pojmů

Pro jasné porozumění těchto obchodních podmínek je důležité definovat klíčové termíny, které budou použity v následujícím textu. 'Provozovatel' označuje Martina Královou, která je majitelkou a správcem webu hloubkova-hygiena.cz. 'Uživatel' představuje jakoukoli osobu, která navštíví webové stránky a využívá je pro své informační potřeby nebo pro zakoupení služeb či produktů. 'Obsah' zahrnuje veškeré texty, grafiku, design, fotografie, videa a další formáty informací, které jsou dostupné na webových stránkách. 'Služby' se vztahují k jakýmkoli akcím, funkcím, výrobkům nebo službám, které provozovatel poskytuje prostřednictvím webových stránek.

Využití obsahu a služeb

Uživatelé mohou využívat obsah a služby poskytované na našich webových stránkách v souladu s těmito podmínkami a platnými zákony České republiky. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele kopírován, šířen, upravován ani jinak využíván pro jakékoli komerční účely. Uživatel se zavazuje nepoužívat webové stránky a služby k škodlivým aktivitám, které by mohly narušit jejich provoz nebo poškodit reputaci provozovatele.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo prostřednictvím webových stránek získávat informace a využívat služby pro osobní potřeby. Uživatel je oprávněn poskytovat zpětnou vazbu a komentáře k obsahu a službám, avšak musí tak činit s respektem a v souladu s platnými zákony. Jakýkoli nevhodný nebo nezákonný obsah, který uživatel poskytne, bude ihned odstraněn a může vést k odpovědnosti uživatele. Uživatel má povinnost chránit své osobní údaje a hesla a zajistit, aby nedošlo k jejich zneužití třetími osobami.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Veškeré získané osobní informace budou používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a nebudou sdíleny s třetími stranami bez explicitního souhlasu uživatele. Provozovatel může však využívat anonymizovaná data pro interní analytické účely a zlepšování služeb.

Změny obchodních podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplnit obchodní podmínky. Je povinností uživatele pravidelně kontrolovat aktuální verzi obchodních podmínek a seznamovat se s jejich změnami. Pokračováním v užívání webových stránek po úpravách podmínek vyjadřuje uživatel souhlas s těmito změnami.

Kontaktní informace

Pro otázky nebo připomínky ohledně obchodních podmínek, prosím, neváhejte se na nás obrátit. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na [email protected] nebo písemně na adresu Masarykova 410/32, 602 00 Brno-střed, Česká republika.