Ochrana osobních údajů

srp, 23 2023

Ochrana a zpracování osobních údajů

V souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je tato část webových stránek věnována zásadám ochrany a zpracování osobních údajů, které jsou shromažďovány prostřednictvím webové stránky hloubkova-hygiena.cz. Jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a zavazujeme se chránit soukromí našich klientů a uživatelů. Zde naleznete rozsáhlý popis, jak jsou vaše údaje používány, uchovávány a chráněny. Vzhledem k důležitosti této problematiky se tento text věnuje krokům, které jsme podnikli pro zajištění souladu s nařízením GDPR, povinnostem, které na nás tento právní předpis klade, a také vašim právům, která vám toto nařízení poskytuje. Všechna data jsou zpracovávána s nejvyšší mírou zodpovědnosti a důvěrnosti, a to v souladu s předpisy, které mají návaznost na ochranu osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku, můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo adresní údaje. Tyto informace používáme výhradně k zajištění kvality poskytovaných služeb, ke komunikaci s vámi, zasílání novinek a informací o našich službách a produktech, a také k personalizaci vašeho uživatelského zážitku na naší webové stránce. Vaše data jsou pečlivě chráněna před neoprávněným přístupem třetích stran a nejsou nikdy poskytována bez vašeho výslovného souhlasu.

Zpracování a ochrana údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě právních předpisů, které stanovuje GDPR. Používáme různé bezpečnostní opatření, včetně šifrování a autentikačních nástrojů, k zajištění bezpečnosti vašich dat. Zaměřujeme se na preventivní opatření a pravidelnou aktualizaci našich systémů, aby byla zajištěna nejvyšší možná ochrana. Všechny informace jsou uchovávány v bezpečných databázích a jsou přístupné pouze oprávněným osobám s přísným dodržováním pravidel pro zpracování.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte dle GDPR řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, práva na opravu, práva na vymazání („právo být zapomenut“), práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, a práva vznést námitku proti zpracování. Vaše žádosti zpracováváme s odpovídající pečlivostí a bez zbytečného odkladu. Propojení s vašimi právy je pro nás velmi důležité, a proto přistupujeme k vašim požadavkům s maximálním možným zájmem a důrazem na rychlou a efektivní reakci.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo písemně na adrese: Martina Králová, Masarykova 410/32, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Jsme vám plně k dispozici pro jakékoli dotazy nebo požadavky, které mohou nastat v souvislosti s ochranou a zpracováním vašich osobních údajů na naší webové stránce.