Zásady ochrany osobních údajů

srp, 23 2023

Úvod

Účelem této stránky Zásady ochrany osobních údajů je poskytnout uživatelům webových stránek Hloubková péče o zuby podrobné informace o tom, jak jsou jejich osobní údaje zpracovávány a chráněny při návštěvě a používání našeho webového portálu. Tento dokument slouží k tomu, aby jste měli úplný přehled o tom, jaké informace o Vás sbíráme, jak je používáme, s kým je potencionálně sdílíme a jaké máte možnosti ohledně správy těchto dat. Věříme, že transparentnost a otevřený dialog s uživateli zvyšují důvěru v naši platformu a přispívají k lepší ochraně soukromí všech.

Zásady shromažďování osobních údajů

Když navštívíte naše stránky, může docházet ke shromažďování údajů různými způsoby. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další kontaktové údaje, které nám sami poskytnete například při vyplňování kontaktního formuláře. Rovněž shromažďujeme data, která nám pomáhají lepše pochopit, jak naše stránky používáte, například čísla navštívených stránek, čas strávený na stránkách a akce, které na stránkách vykonáte. Tyto informace využíváme k neustálému zlepšování obsahu a funkcí našich stránek, aby byly co nejlépe přizpůsobeny vašim potřebám a zájmům.

Zásady zpracování a uchovávání údajů

Veškeré shromážděné osobní údaje jsou zpracovávány s nejvyšším možným stupněm zabezpečení a důvěrnosti. Využíváme moderní technologie a procedury k tomu, abychom zajistili ochranu vašich údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Uchováváme vaše údaje po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které byly shromážděné. Jakmile nejsou dále potřebné pro tyto účely nebo jakmile vyprší zákonná doba uchování, jsou bezpečně a nevratně zničeny.

Používání cookies a sledovací technologie

Naše webové stránky používají cookies a další podobné technologie ke sběru informací o vašich návykech při prohlížení internetu. Tyto technologie nám pomáhají lépe pochopit vaše preference, zlepšit celkovou kvalitu našich služeb a přizpůsobit reklamy tak, aby pro Vás byly relevantnější. Máte možnost nastavit si v prohlížeči, že nechcete cookies používat, ale v takovém případě nemusí být některé části našeho webu plně funkční.

Práva subjektu údajů

Jako uživatel našich stránek máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Dále máte právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů nebo požádat o omezení zpracování. Kdykoli můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, avšak nebude to mít vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu. Máte také právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje předpisy o ochraně osobních údajů.

Kontaktní informace pro žádosti a dotazy týkající se ochrany osobních údajů

Veškeré žádosti a dotazy ohledně zpracování a ochrany osobních údajů je možné zasílat na e-mail [email protected]. Také nás můžete kontaktovat na adrese: Martina Králová, Masarykova 410/32, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Jsme zde, abychom zodpověděli vaše dotazy a zajistili, že budete mít plnou kontrolu nad vašimi osobními údaji.